ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ НА XXXIV СЪЕЗДЕ АККОР, 10.02.2023